Vad är Flex-ÅVC?

  • Flex-ÅVC är en återvinningscentral (ÅVC) som SSAMs abonnenter kan få tillträde till utanför bemannade öppettider.
  • Tillträdet sker genom ett passagesystem, Grönt Kort, där abonnenten använder sitt körkort eller ID-kort som nyckel till ÅVC:n.
  • Företagskunder tas enbart emot då Flex-ÅVC är bemannat.
  • På SSAMs webbplats ssam.se finns information om adresser och öppettider för samtliga återvinningscentraler.