Godkännande

  • Eftersom avfall kommer att lämnas på tider då vår personal inte är där, krävs kameraövervakning för att kunna kontrollera när containrar ska tömmas, samt att rätt avfall hamnar på rätt ställe.
  • Observera att du genom att anmäla dig till Flex-ÅVC även godkänner att dina besök registreras och lagras hos SSAM.
  • Registrering till Flex-ÅVC innebär även att du godkänner att området är kameraövervakat vid dina besök.
  • Enligt Dataskyddsförordningen får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande. Genom att du ansöker om Grönt kort till Flex-ÅVC godkänner du att vi lagrar dina personuppgifter i syfte att hantera ditt tillträde till återvinningscentralen. På din begäran rättar eller tar vi bort dina uppgifter.